องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4


หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคลดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   9 มิ.ย. 63 58
  View : 194
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :