องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 16 ม.ย. 63 657
ประกาศเรียกประชุมสภา 16 ม.ย. 63 627
นัดประชุมสภา 16 ม.ย. 63 617
รายงานการประชุมสภา 16 ม.ย. 63 709
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ม.ย. 63 660