องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9


 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 

นายสุภาษิต วงษา
ประธานสภา

นายถวิล แสงทอง
รองประธานสภา

 

นางสมควร อินตะนัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายเกษม ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายสุทิน คำพอง
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายสมชาย รักชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายชาตรี ท่อนทองแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นางวิไลวรรณ โคตา
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายอ่อน ทำบุญ
ส.อบต.หมู่ 4

นายกษมา ทรงกลด
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางสาวชยาภัสร์ อุดด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางสงวนวงศ์ พรหมประดิษฐ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายสุพัฒ อุดด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ว่าที่ รต.เปรมศักดิ์ งอมสงัด
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเกษตร ฤาชา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางจงจิตร แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางสุปรียา ทำบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายมานะพันธ์ มาระยาท
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายเทียนชัย มูลตระกูล
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายจำลอง ศรีผุย
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายสฤษดิ์ วังทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นางสาวลักขณา คำฤาชา
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายประสพ  อุรารส
ส.อบต. หมู่ที่  11

นายเกรียงไกร พุกเจริญ
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายภาษี ทองสาย
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 
View : 3134