องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 
นายสุพันธ์ อินทนา
ประธานสภา อบต.ทุ่ม

 

นายบุญชู พวงพลอย
รองประธานสภา

 


นายถวิล  แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางรัตนา  กรไกร
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายสุพันธ์  อินทนา
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายขันธ์  ออมชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายวีนัส  ออมชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 5นายรังสิมันต์ พรมประดิษฐ์

ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายสุพัฒ  อุดด้วง
ส.อบต.หมู่ 7


นายสมควร พันธะสีมา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางจงจิตร  แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายทองหล่อ  มารยาท
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายบุญชู  พวงพลอย
ส.อบต.หมู่ที่ 11


นายเสกสรรค์  ดวงใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 12


นายไกรวิทย์  แสงใส
ส.อบต.หมู่ที่ 13
เลขานุการสภาฯ

 

 

 

 
     
View : 3957