องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13


คณะผู้บริหาร

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทุ่ม ปฎิบัติหน้าที
045-826327 ต่อ 13, 086-2591688,Toomsisaket.go.th