องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองช่าง

นายวัฒนา บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2561199

จ่าเอกพัฒพงศ์ น้ำจั่น
นายช่างไฟฟ้า
088-0563544

นายธนพล เจริญศรีเมือง
นายช่างไฟฟ้า
095-4159854

นายประการ สีดาทอง
เจ้าพนักงานการประปา
092-5135465

นายนครินทร์ คำเนตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
081-7099445

น.ส.วิรัชนีย์ เมืองชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
081-4230860

นายนพพีรโชติ ธรรมรส
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
097-3375382

นางสาวณิชารัรัศมิ์ ไกรวัฒน์วงกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-2886455

นายเอกวัฒน์ อัฐแป
ผู้ข่วยช่างไฟฟ้า
063-1737847