องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

กองการศึกษา

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
065-3515549

นางสาวทองปภัสร์ ทองปัญญา
นักวิชาการศึกษา
093-4983053

นางสาวภัชภิชา ท่อนทองแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
0962827624

นางสุุกานดา จรัญญา
ผดด.ศูนย์หนองม่วงหนองแวง
094-7363071

นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครูคส.1
085-6563924

นางจิตรลดา พรมโสภา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ขมิ้น
083-9317791

นางศิริรัตน์ มเหศักดิ์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น
097-9939771

นางสาวศุภรัตน์ อัฐแป
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-3161996

น.ส.จิราวรรณ พวงเพชร
ผดด.ศูนย์บ้านทุ่ม
087-6495019

นางสาวเบญวรรณ พละศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
084-4408518

นาง พรลภัส คำเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองศึกษา)
093-0762375

นางปาริชาติ ทองเพชร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
099-5048182

นางสาวศรีสุดา มะโนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
088-1298773