องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. คุณถนอม อัดสคร ได้บริจาคหน้ากากอนามัย และน้ำกระชายขาว ให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขออขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 358)

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ได้บริจาคพัดลมให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขออขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 404)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ร้านศรีทองสังฆภัณฑ์ ร้านกำไลพลอย และคุณลิตา ระวัง ร่วมบริจาควัสดุทางการแพทย์ คือ 1.หมวกตัวหนอน จำนวน 200 ชิ้น 2.ถุงครอบรองเท้า จำนวน 200 คู่ 3.เสื้อกันฝน จำนวน 84 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับทีมรับ-ส่งผู้เสี่ยงสู

... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 371)

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ทางคณะครูโรงเรียนบ้านขมิ้น-ฮ่องแข้ดำ ได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งชุด PPE มาบริจาคให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม และทีมรับ-ส่งผู้เสี่ยงสูง/ผู้ป่วยโควิด-19 ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณคณะครูโรงเร

... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 398)

วันนี้เวลา 10.00 น. ร้านจงใจ คาเฟ่ บ้านโนนเพ็ก ได้บริจาคข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม และผู้ปฎิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยโควิดอบต. ในการนี้ได้มอบข้าวกล่องให้ ผู้ป่วยโควิด/ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3.อปพร.และอสม. ที่เข้าเวรวั

... วันที่ 6 ส.ค. 64 (ดูู 389)

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ขอขอบพระคุณท่านสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศรีสะเกษ เขต 1 ที่มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท ให้กับศุนย์พักคอยตำบลทุ่ม ขอบพระคุณมากๆนะครับ

... วันที่ 5 ส.ค. 64 (ดูู 412)

นวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้แทนของท่านอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ ตำแหน่ง อัยการ ที่กทม. ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 5 แพคให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 5 ส.ค. 64 (ดูู 391)

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. พระบ้านวัดบ้านเวียงตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้บริจาคมาม่า ปลากระป๋อง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสีฟันให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

... วันที่ 5 ส.ค. 64 (ดูู 413)

พระอนันต์ วัดบ้านหางว่าว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 418)

ท่านอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ ตำแหน่ง อัยการที่กทม. ได้บริจาคเตียงไม้ไผ่จำนวน 3 เตียง และที่นอน 10 ชุด หมอน 10 ใบ ผ้าห่ม 10 ผืน และมุ้ง 10 ใบค่ะ

... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 395)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม (กรณี​รอเตียง)​ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​กา​รบ​ร​ิ​หารตำบลทุ่ม ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีะเ

... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 410)

อบต.ทุ่มนำโดยท่านรองปลัด ปรีชา สุระเสน รองปลัด อบต.ทุ่ม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทุ่ม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ทุ่ม และ นายประยูร ชัยปัญญา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ประชุม ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิก อบต.ทุ่ม ในหัวข้อ เวทีทำความเข้าใจและสอบทา

... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 410)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่ม โดยนางสาวกรรณิการ์ ณ นิมิตร และนางสาวอังสุมาลิน แก้ววงษา ได้ดำเนินการออกเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพิ่งพิง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 397)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่ม โดยนางสาวกรรณิการ์ ณ นิมิตร และนางสาวอังสุมาลิน แก้ววงษา ได้ดำเนินการออกเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพิ่งพิง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 454)

กิจกรรม Big cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

... วันที่ 14 พ.ค. 64 (ดูู 450)

วันที่ 1 เมษายน 2564 รองปลัด อบต.ทุ่ม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่รพ.อุบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนแกด ร่วมกิจกรรมรับผู้ป่วยจิตเวช (จากกทม.) เข้ารับการดูแล

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 455)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เจ้าหน้าที่กองสวัดิการสังคม ร่วมกับ สตง.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ม.1 ม.4 ม.8 ม.9 ่ร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 470)

การประชุมพิจารณาผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน โดยมีนายจารุพัฒน์ สมพร ปลัด อบต.ทุ่ม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ทุ่ม หน.สป ผอ.ช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 ม.8 ม.12 และม.13 เข่้าร่วมพ

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 467)

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2564

... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 484)

โครงการอบรมคุณธรรม จริธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 579)