องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 เดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 14 มิ.ย. 61 (ดูู 863)

test

tes... วันที่ 12 มิ.ย. 61 (ดูู 802)

โครงการบริหารจัดการ ลดคัดแยกขยะอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแกด หมู่ที่6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 8 พ.ค. 61 (ดูู 2270)

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

... วันที่ 3 พ.ค. 61 (ดูู 668)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย นางบุปผา ขันทองดี บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 8 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

... วันที่ 3 พ.ค. 61 (ดูู 691)

การนิเทศตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปี2561-2564) รอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ2561จาก ปปช. สตง. กกต. และท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ วันที่1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 1 พ.ค. 61 (ดูู 746)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านหนองม่วง หมู่ที่8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 24 ม.ย. 61 (ดูู 739)

พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ปี2561 วันที่ 11 เมษายน 2561

... วันที่ 11 ม.ย. 61 (ดูู 669)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6,7 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม 2561

... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 738)

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 (ครั้งที่2) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 20 ก.พ. 61 (ดูู 730)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 14 ก.พ. 61 (ดูู 735)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านหางว่าว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 มกราคม 2561

... วันที่ 26 ม.ค. 61 (ดูู 2560)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ( กิจกรรมการจัดทำฝายกระสอบทราย) ณ ลำน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 มกราคม 2561

... วันที่ 19 ม.ค. 61 (ดูู 2628)

การประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุขประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

... วันที่ 10 ม.ค. 61 (ดูู 728)

ภาพการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560

... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 2277)

ภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 สิงหาคม 2560

... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 2654)

ภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

... วันที่ 11 ส.ค. 60 (ดูู 762)

รพ.สต.บ้านโนนแกดพร้อมทีมงาน อสม. และกลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่ม มอบ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,500 ดอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 1006)

มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 785)

มอบถังขยะอันตราย ตามแนวทางประชารัฐ ภายในเขต อบต.ทุ่ม

... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 932)