องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

การรวบรวมภาพกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 2068)

ภาพกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ประจำปี 2559

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 928)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 787)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 1412)

อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ

อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 893)

กิจกรรมอำเภอยิ้ม

กิจกรรมอำเภอยิ้ม... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 774)

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 1080)

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 1014)

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม... วันที่ 12 ก.พ. 58 (ดูู 913)