องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Content:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ผู้บริหารสูงสุด ร่วมกับพนักงานร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน อปท. ประจำปี 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 260
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :