องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Content:: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดิอนแรกของปี2566


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 เมษายน 63 View : 977
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :