องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 16 ม.ย. 63 575
ประกาศเรียกประชุมสภา 16 ม.ย. 63 549
นัดประชุมสภา 16 ม.ย. 63 546
รายงานการประชุมสภา 16 ม.ย. 63 631
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ม.ย. 63 577