องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 16 ม.ย. 63 707
ประกาศเรียกประชุมสภา 16 ม.ย. 63 670
นัดประชุมสภา 16 ม.ย. 63 665
รายงานการประชุมสภา 16 ม.ย. 63 758
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ม.ย. 63 700