องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 16 ม.ย. 63 765
ประกาศเรียกประชุมสภา 16 ม.ย. 63 721
นัดประชุมสภา 16 ม.ย. 63 710
รายงานการประชุมสภา 16 ม.ย. 63 808
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ม.ย. 63 747