องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการควบคุมภายใน 31 มี.ค. 64 477
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 16 ม.ย. 63 662