องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6


 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 
ว่าง

ประธานสภา
ว่าง

รองประธานสภา

 

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 1

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 4

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ว่าง
ส.อบต.หมู่ 7

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 10

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 11

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
View : 3368