องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผู้บริหารร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 19 ก.พ. 65 215
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 19 ก.พ. 65 219