องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
คณะผู้บริหาร

นายพิภพ พวงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
045-826327 ต่อ 13, 084-4633727

นายสิทธิ์ เควันดี
รองนายก อบต.ทุ่ม
063-0296533

นายชาตร่ี ท่อนทองแดง
รองนายก อบต.ทุ่ม
081-0707404

นายสลัด มารยาท
เลขานายก อบต.ทุ่ม
098-1686020