องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5


คณะผู้บริหาร

นายอุดร ธรรมวงศ์
ปลัดอบต.ทุ่ม ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.ทุ่ม
045-826327 ต่อ 13, 088-08777553,Toomsisaket.go.th