องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7


กองการศึกษา

นาง ธนัญญาณ์ ภูมาพันธ์ธนิส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวทองปภัสร์ ทองปัญญา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัชภิชา ท่อนทองแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุุกานดา จรัญญา
ผดด.ศูนย์หนองม่วงหนองแวง

นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครูคส.1

นางจิตรลดา พรมโสภา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ขมิ้น

นางศิริรัตน์ มเหศักดิ์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

นางสาวศุภรัตน์ อัฐแป
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.จิราวรรณ พวงเพชร
ผดด.ศูนย์บ้านทุ่ม

นาง พรลภัส คำเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองศึกษา)