องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีประจำปี2566

... วันที่ 7 มิ.ย. 66 (ดูู 67)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

... วันที่ 2 มิ.ย. 66 (ดูู 70)

การประชาคมร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมันฯ บ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 31 พ.ค. 66 (ดูู 77)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ2566 หมู่3บ้านเสือบอง

... วันที่ 31 พ.ค. 66 (ดูู 68)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่2 บ้านทุ่ม

... วันที่ 31 พ.ค. 66 (ดูู 65)

การประชาคมร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมันฯ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 31 พ.ค. 66 (ดูู 71)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่1 บ้านทุ่ม

... วันที่ 31 พ.ค. 66 (ดูู 65)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

... วันที่ 10 มี.ค. 66 (ดูู 297)

โครงการอบรมสาธิตจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

... วันที่ 10 ม.ค. 66 (ดูู 120)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพิภพ พวงจันทร์ นายก อบต.ทุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม และพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” รวมใจท้องถ

... วันที่ 30 ส.ค. 65 (ดูู 540)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดยนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านโนนแ

... วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดูู 236)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านโนนบัว หมู่ที่5 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 231)

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านห่างว่าว หมู่ที่4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 230)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดยนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 4 บ้านหางว่าว

... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 229)

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านเสือบอง หมู่ที่3 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 230)

ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านทุ่ม​ หมู่ที่2 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 224)

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนิดการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านทุ่ม​ หมู่ที่1​ ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 222)

วันที่ 15มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 3 บ้านเสือบอง ต

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 218)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่มหมู่ที่ 2

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 216)

วันที่13มิถุนายน 2565 เวลา09.00-12.00น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่มหมู่ที่1 ตำบลทุ่

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 227)