องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7


กองช่าง

นายวัฒนา บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าเอกพัฒพงศ์ น้ำจั่น
นายช่างไฟฟ้า

นายประการ สีดาทอง
เจ้าพนักงานการประปา

นายนครินทร์ คำเนตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธนพล เจริญศรีเมือง
นายช่างไฟฟ้า

นายนพพีรโชติ ธรรมรส
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

นายเอกวัฒน์ อัฐแป
ผู้ข่วยช่างไฟฟ้า