องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

85 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่ม  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826327
โทรสาร  - 045-826328
เว็บไซต์ : http//www.toomsisaket.go.th/
อีเมล์ tumbontoom@gmail.com
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 
View : 1936