องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7


กองคลัง

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางทิพาพรรณ กระกร่ำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอทิวราห์ อังสา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศริพร ใจจง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวดี พลโยธิน
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้