องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Content:: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล


 
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล
/upload/files/ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่....
/upload/files/ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่...
/upload/files/ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ คลิกที่นี่...
/upload/files/ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิกที่นี่...
/upload/files/แผนการพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่...
 


 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 เมษายน 63 View : 688
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :