องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

Content:: O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม


O40 การขับเคลื่อนจริยธรรมดาวน์โหลด วันที่ โหลด
กิจกรรมการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม   28 ม.ย. 66 40
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 112
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :